GRY

Dział poświęcony grom komputerowym poruszającym tematykę wojny na pacyfiku. Opisy i dodatki do najciekawszych gier.

Wiadomości

Zapraszamy do zapozania się z grami komputerowymi poruszającymi tematykę wojny na pacyfiku. Obecnie dział ten zawiera symulator lotu firmy Microsoft: Combat Flight Symnulator 2 oraz grę Medal of Honor: Wojna na Pacyfiku marki EA Games.